TÜTÜN ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ YASALAR  

 

Yüzbinlerce çiftçi tütün tarımı yapmaktadır, tütün sektörü milyonlarca kişiye iş imkanı sağlamakta, tütün ürünleri en yüksek vergilendirmeye tabi tüketim ürünleri arasında yer almakta ve sağlık üzerindeki riskleri bilinmesine rağmen tüm ülkeler açısından çok ciddi bir gelir kaynağı teşkil etmektedirler. Şu an dünyada 1 milyar kişi tütün ürünleri tüketmektedir. 

Bu noktadan hareketle, tütün ürünlerinin üretimi ve satışı halkın büyük bir bölümü üzerinde çok ciddi endişeler yaratsa da bu ürünlerin tamamen yasaklanmasını düşünmek gerçekçi olmayan bir yaklaşım olacaktır. 

Konuyu objektif bir şekilde ele almak gerekmektedir.  Bizim düşüncemiz, üretim şirketlerinin işlerini sorumluluk bilinciyle yürütürken hükümetlerin sağlık kurumları, maliye bakanları, çiftçiler, tütün üreticileri, tüketiciler ve sigara kullanmayanlar gibi tüm paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alan dengeli bir yasayı benimsemeleri gerektiği yönündedir.   Koruyucu ve caydırıcı (okul çağlarından itibaren uygulanacak kampanyalar, sigarayı bırakmayı isteyen kişilere destek programları, piyasadaki ürünler ile ilgili daha detaylı ve şeffaf bilgilendirme yapılması)  bir politika izlenmesi gerekmektedir ancak diğer taraftan koyulacak yasa ve kuralların tütün esaslı ürünlerle ilgili yasadışı bir Pazar (sahtecilik ve kaçakçılık)  oluşturabileceği gerçeğinin de dikkate alınması şarttır.  Yasadışı pazarın büyümesi ile ilgili riskler  sadece vergi gelirlerinin kaybına sebep olmayacak aynı zamanda yasal piyasada hizmet veren sanayilerin ürünleri üzerinde yapılan sıkı kontrollerin olmadığı kaçak ürünler sebebiyle tüketici güvenliği riske girecektir.  

International Tobacco PLC - London