CHAIRMAN

“Aħna kburin bis-suċċess tagħna u ninsabu deċiżi li nkomplu nikbru permezz tat-tim tagħna magħmul minn nies enerġetiċi bi kwalifiki ta’ livell għoli, li ma jgħajjew qatt fl-impenn tagħhom li jibnu relazzjonijiet tajba mal-klijenti kollha tagħna u li jiksbu vantaġġ kompetittiv permezz tal-innovazzjoni u permezz tal-iżvilupp tal-prodotti tagħna”.
 

 

MICHAEL CALLEJA

“L-għan tagħna hu li niżviluppaw il-prodotti tagħna u li nżidu l-valur tan-negozju tagħna. Il-ħidma tagħna hija mmirata lejn it-titjib tal-produttività tal-Grupp, u hija bbażata fuq prinċipji etiċi speċifiċi. Aħna nemmnu bis-sħiħ fl-istrateġija tagħna, u ninsabu fiduċjużi li International Tobacco se tkompli tikber.

DIRETTUR ĠENERALI

SERGIO CALLEJA

“Aħna nimpenjaw ruħna biex noħolqu prodotti ta’ kwalità superjuri u ninsabu deċiżi fl-għażla tagħna li nqajmu kuxjenza pubblika dwar ir-riskji assoċjati mat-tipjip. Aħna nemmnu li n-nies għandhom ikunu infurmati b’mod xieraq dwar ir-riskju ta’ mard relatat mat-tipjip. Aħna ma nikkummerċjalizzawx il-prodotti tagħna b’tali mod li nħeġġu li dak li jkun biex jibda jew jieqaf ipejjep”.

SERGIO CALLEJA Jnr

DIRETTRIĊI

International Tobacco PLC - London