RRETH NESH

Internazionale Tobacco Plc është një ndërmarrje plot jetë në zgjerim të shpejtë pjesë e Calleja Group Plc, një ndërmarrje holding e cila zotëron 3 ndërmarrje të tjera: International Food & Beverage Plc, Interfinance & Management Services Plc, SP Immobiliare Ltd. 


International Tobacco Plc mbështet arritjet e saja në një portofol të ndarë në 4 drejtime: cigare, puro, duhan i grirë dhe duhan për llullë. Ka qendrën e saj në Mbretërinë e bashkuar dhe një degë në Itali.

1/3

International Tobacco udhëhiqet nga njerëz të përkushtuar në krijimin e vlerave për ndërmarrjen dhe në fuqizimin e saj, në përputhje me parime të rrepta etike.

Vlersojmë bashkëpunëtorët tanë dhe i mbështesim për të mundësuar arritjen e plotë së aftësive të tyre.

Ndjekim përsosmërinë, pa bërë lëshime. Duke vendosur në rradhë të parë një sjellje shoqërisht të përgjegjshme.

International Tobacco PLC - London