REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE WYROBÓW TYTONIOWYCH

Setki tysięcy rolników uprawiających tytoń oraz przemysł tytoniowy zapewniają miliony miejsc pracy. Wyroby tytoniowe są dobrami konsumpcyjnymi, które są opodatkowane w największym stopniu, tym samym stanowiąc znaczne źródło dochodu dla wszystkich krajów. Pomimo szerokiej świadomości ryzyka zdrowotnego, jakie stanowi tytoń, istnieje około jednego miliarda osób, które palą tytoń.

W oparciu o powyższe rozważania, chociaż produkcja i sprzedaż wyrobów tytoniowych jest źródłem poważnych zmartwień dużej części społeczeństwa, pomysł zakazu tytoniu wydaje się nierealny.

Wymagane jest obiektywne podejście do tego zagadnienia. Naszym zdaniem producenci tytoniu muszą prowadzić swój biznes w sposób odpowiedzialny, podczas gdy rządy muszą wypracować rozwiązania by adoptować zrównoważoną ramę prawną pozwalającą uwzględnić potrzeby wszystkich zaangażowanych stron: władz służby zdrowia, ministrów ekonomii, rolników, producentów wyrobów tytoniowych, konsumentów, osoby niepalące. Wymagana jest polityka, która będzie w stanie zapobiec i zniechęcić do palenia, przy ostrożnie ukierunkowanych kampaniach skierowanych do uczniów szkół podstawowych i starszych, grupach wsparcia dla tych, którzy próbują rzucić palenie oraz bardziej szczegółowych, transparentnych informacji na temat produktów dostępnych na rynku. Jednakże, ważne jest by również wziąć pod uwagę potencjalne reperkusje nadmiernie restrykcyjnych regulacji, które mogą przyczynić się do wzrostu czarnego rynku i sprzedaży produktów podrobionych lub nielegalnie importowanych. Ryzyko idące wraz z rosnącym nielegalnym rynkiem miałoby konsekwencje nie tylko w postaci utraty przychodów z podatków, ale przede wszystkim w postaci ryzyka związanego z bezpieczeństwem konsumentów przez złagodzenie kontroli nałożonej na wyroby tytoniowe przez firmy działające na legalnym rynku.

International Tobacco PLC - London