REGLEMENTAREA PRODUSELOR DIN TUTUN

 

Sute de mii de agricultori cultivă tutun, industria tutunului asigură milioane de locuri de muncă, produsele din tutun sunt bunuri de consum supuse uneia dintre cele mai ridicate impozitări şi constituie o sursă importantă de venit pentru toate statele, în ciuda conştientizării pe scară largă a riscurilor pentru sănătate, în lume fumează în prezent aproximativ 1 miliard de oameni.

Pornind de la aceste considerente, chiar dacă producţia şi vânzarea produselor din tutun suscită preocupări serioase pentru mare parte din opinia publică, ideea interzicerii lor pare nerealistă.

 

Această problemă trebuie abordată în mod obiectiv. Opinia noastră este că firmele producătoare trebuie să-şi conducă afacerile într-un mod responsabil, iar guvernele trebuie să asigure adoptarea unui regulament echilibrat, care să ia în considerare exigenţele tuturor părţilor interesate: autorităţile din domeniul sănătăţii, ministerele economiei, cultivatorii, producătorii de tutun, consumatorii, nefumătorii. Este necesară o politică de prevenire şi descurajare (campanii încă din primii ani de şcoală, programe de sprijinire a celor ce doresc să renunţe la fumat, informaţii cât mai detaliate şi transparente cu privire la produsele de pe piaţă) dar, în egală măsură, trebuie să se ţină cont şi de faptul că reguli prea restrictive ar putea cauza avântul pieţei negre (contrafacerea şi contrabanda) a produselor pe bază de tutun. Riscurile asociate creşterii pieţei negre pot fi semnificative nu numai datorită pierderii veniturilor din impozite, ci mai ales datorită riscurilor privind siguranţa consumatorilor care decurg din eliminarea controalelor stricte ale produsului de către firmele ce operează pe piaţa legală.

International Tobacco PLC - London