PERSONEL VE TAKIM ÇALIŞMASI 
 

İnsan kaynağı bizler için başarımızın saklı olduğu en temel öğedir. 
 Bütünlük ve mükemmelliği bir araya getiren bir çalışma ortamı sunmaya çalışıyoruz. Kültür farklılıklarını dikkate alıyor, çalışan haklarının korunması ve insan hakları ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere riayet ediyoruz.  
Çalışanlarımızın ve bizlerle işbirliği içerisinde olanların yaratıcılığını  ve düşüncelerini özgürce ifade etmelerini teşvik ediyoruz. 
Çalışanlarımızın kapasiteleri ve daha iyiye ulaşma hedefleri temelinde ayrıca sıkı değerler ve etik prensipler esasına dayanan aynı şirket kültürü ve aynı kuralların paylaşıldığı bir takımın ayrıcalığıyla gelişşiyoruz.   

International Tobacco PLC - London