O TYTONIU

Tytoń należy do rodziny roślin psiankowatych, która również obejmuje rośliny takie jak ziemniak, bakłażan, pomidor i papryka. Ta jednoroczna – lub czasami wieloletnia – roślina posiada prostą łodygę o wysokości 1-3 metrów oraz eliptyczne lub lancetowate liście, które zawierają sole mineralne, cukry, proteiny, żywice, esencje zapachowe, związki lotne oraz nikotynę. Roślina wytwarza atrakcyjne kwiaty o kształcie kolby a owoc jest kapsułą zawierającą bardzo małe nasiona, o kształcie eliptycznym lub okrągłym, których zdolność kiełkowania wynosi 4-5 lat w normalnych warunkach środowiskowych.

 

Począwszy od 16 wieku naszej ery, tytoń rozpowszechniał się szybko z Ameryki do innych części świata, dzieląc się na grupy odmian, dzięki doskonałej zdolności adaptacji do różnych warunków środowiska. Dziś tytoń jest uprawiany w ponad stu krajach, w większości w krajach rozwijających się. Kontynenty, na których uprawa tytoniu jest najbardziej rozpowszechniona to Azja (w szczególności Chiny, Indie i Turcja), Ameryka (Stany Zjednoczone i Brazylia), roślina uprawiana jest również w Europie (Włochy, Grecja, Bułgaria, Polska i Rosja), Afryce (Zimbabwe i Malawi) oraz w Oceanii (Australia i Nowa Zelandia).

 

Ponieważ klimat oraz gleba są decydującymi czynnikami uprawy w każdym z obszarów uzyskiwane są różne rezultaty.

1/4

Tytoń został sprowadzony do Europy dopiero po odkryciu Ameryki, lecz ludy rdzenne Ameryki paliły tytoń dla celów rytualnych na długi czas przed odkrycie Ameryki. 

Istnieje kilka odmian tytoniu, które różnią się cechami charakterystycznymi, pogodą wymaganą do uprawy oraz rodzajem obróbki liści po ich zbiorach.

Uważamy, że sektor tytoniu powinien podlegać regulacjom i standardom, które ochroniłyby konsumentów i pogodziłyby interesy stron zaangażowane w tym sektorze przemysłu. 

International Tobacco PLC - London