NJERËZ DHE PUNA NË GRUP

Përbërësi njerëzor përfaqëson për ne një pjesë thelbësore dhe prej tij lindin arritjet tona.
Përpiqemi të paraqesim një mjedis pune që vendos së bashku ndershmërinë dhe përsosmërine. Marrim parasysh larmishmërinë kulturore. Përqafojmë rregulla të qarta mbi mbrojtjen e punëtorëve dhe të së drejtave të njeriut.
Nxisim krijimtarinë dhe lirinë e mendimit të njerëzve që punojnë dhe bashkëpunojnë me ne.
Kemi për qëllim zhvillimin tonë nëpërmjet aftësive të tyre për tu vënë në pyetje dhe për të përmirësuar vetëdijen e tyre për të punuar brënda një ekipi që ndan të njëjtat udhëzime dhe të njëjtën kulturë sipërmarrëse ndërtuar mbi vlera dhe parime të rrepta etike.

International Tobacco PLC - London