NIES U ĦIDMA BĦALA TIM

Għalina, il-komponent tal-bnedmin individwali huwa element mill-aktar importanti, u li minnu jirriżulta s-suċċess tagħna.

 

Nagħmlu mill-aħjar tagħna biex noffru ambjent tax-xogħol li jgħaqqad flimkien l-integrità u l-eċċellenza. Aħna nagħtu importanza wkoll lid-diversità kulturali. Inħaddnu regoli ċari dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema u tad-drittijiet tal-bniedem.

Aħna ninkoraġġixxu l-kreattività u l-ħsieb ħieles tan-nies li jaħdmu u jikkollaboraw magħna.

Aħna nimmiraw li niksbu l-iżvilupp tagħna permezz tal-kapaċità tagħhom li janalizzaw u jtejbu lilhom infushom, u permezz tal-għarfien tagħhom li jaħdmu f’tim li għandu l-istess linji gwida u l-istess kultura ta’ negozju bbażata fuq valuri u prinċipji etiċi stretti.

International Tobacco PLC - London