LUDZIE I PRACA ZESPOŁOWA

„Jesteśmy oddani kreowaniu produktów o najwyższej jakości, jesteśmy również zdeterminowani by wzbudzić świadomość społeczną na temat ryzyka związanego z paleniem. Wierzymy, że ludzie powinni być odpowiednio poinformowani o ryzyku zapadalności na choroby powiązane z paleniem tytoniu. Nie sprzedajemy naszych produktów w sposób, który zachęca kogokolwiek do palenia lub też zniechęca do rzucenia palenia”.

International Tobacco PLC - London