IL-VALURI TAGĦNA

L-attività tagħna hija bbażata fuq il-ksib tal-eċċellenza fil-kwalità tal-prodotti tagħna u fuq imġiba etika, trasparenti u responsabbli.

Aħna konxji mill-fatt li t-tipjip huwa fattur ta’ riskju ewlieni fl-iżvilupp ta’ mard neoplastiku, kardjovaskulari u respiratorju, u għalhekk nipproduċu u nikkumerċjalizzaw il-prodotti tagħna b’attenzjoni kbira. L-għan tagħna mhuwiex li nikkonvinċu lin-nies biex ipejpu, iżda li noffru prodotti ta’ kwalità superjuri lil konsumaturi adulti li għażlu li jpejpu minn jeddhom.

Il-kumpanija tagħna dejjem tfittex li tuża biss l-aqwa tabakk, u tagħmel użu minn teknoloġiji ta’ produzzjoni u ta’ kontroll mill-aktar moderni. Aħna nagħmlu ħilitna biex inxerrdu twissijiet u informazzjoni ċara u preċiża dwar l-effetti tat-tipjip fuq is-saħħa. Nemmnu wkoll li t-tfal taħt l-età legali m’għandhomx ipejpu. Aħna noperaw b’mod trasparenti fir-rigward tal-prodotti tagħna u dejjem nirrispettaw ir-regoli u l-kulturi lokali. Nemmnu f’regolazzjoni li tibbilanċja l-interessi ta’ min ipejjep ma’ dawk ta’ min ma jpejjipx.

International Tobacco PLC - London