IL-REGOLAZZJONI TAL-PRODOTTI TAT-TABAKK

 

Hemm mijiet ta’ eluf ta’ bdiewa li jkabbru t-tabakk, u l-industrija tat-tabakk tipprovdi miljuni ta’ impjiegi. Il-prodotti tat-tabakk huma prodotti għall-konsumaturi li huma soġġetti għal tassazzjoni ogħla, u huma sors importanti ta’ dħul għall-Istati kollha. Minkejja l-għarfien mifrux dwar ir-riskji għas-saħħa li jikkawża t-tabakk, bħalissa hawn madwar biljun ruħ ipejpu madwar id-dinja.

Fuq il-bażi ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet, għalkemm il-produzzjoni u l-bejgħ ta’ prodotti tat-tabakk iqajmu tħassib serju f’parti kbira mill-opinjoni pubblika, mhuwiex realistiku li wieħed jassumi li jistgħu jiġu pprojbiti.

Din il-kwistjoni għandha tiġi indirizzata b’mod oġġettiv. L-opinjoni tagħna hi li l-manifatturi għandhom imexxu n-negozju tagħhom b’mod responsabbli, filwaqt li l-gvernijiet għandhom jaħdmu favur l-adozzjoni ta’ regolazzjoni bilanċjata li tqis il-ħtiġijiet tal-partijiet interessati kollha: l-awtoritajiet tas-saħħa, il-ministeri ekonomiċi, dawk li jkabbru t-tabakk, il-produtturi tat-tabakk, il-konsumaturi u l-persuni li ma jpejpux. Għandu jkun hemm politika ta’ prevenzjoni u dissważjoni (kampanji mmirati sa mis-snin bikrija tal-età tal-iskola, appoġġ ta’ kura għal persuni li jixtiequ jieqfu jpejpu, tagħrif aktar dettaljat u trasparenti dwar il-prodotti li jinsabu fis-suq), iżda huwa ugwalment importanti li jitqies ukoll il-fatt li regolazzjoni restrittiva wisq tista’ twassal għal tkabbir tas-suq illegali (falsifikazzjoni u kuntrabandu) ta’ prodotti magħmula mit-tabakk. Ir-riskji assoċjati maż-żieda fis-suq illegali huma rilevanti mhux biss fil-kuntest tat-telf ta’ dħul mit-taxxa, iżda wkoll fir-rigward tar-riskji għas-sigurtà tal-konsumaturi li jirriżultaw minn nuqqas ta’ kontrolli stretti mwettqa fuq il-prodotti mill-industriji li joperaw fis-suq b’mod legali.

International Tobacco PLC - London